Home

Het Rode Loper Festival draagt al meer dan vijftien jaar bij aan de leefbaarheid in Amsterdam-Oost door middel van kunst, cultuur en creatie. Gestart als een soort ‘Uitmarkt voor Oost’ heeft het Rode Loper Festival zich ontwikkeld tot een zelfstandig festival voor community-arts, omgevingsgerichte kunst en creatie, gericht op het versterken van sociale netwerken, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Het Rode Loper Festival hanteert een cross-sectorale aanpak en presenteert programma’s voor diverse publieksgroepen. We werken vanuit dans, theater, muziek, beeldende kunst, fotografie, grafisch ontwerp, architectuur en woordkunst, maar ook vanuit zorg en welzijn, wetenschap, creatieve industrie, technische innovatie en ambacht. Door cocreatie gaat het Rode Loper Festival duurzame (innovatieve) verbindingen aan in de wijken: high art wordt verbonden met low art, kunst met welzijn, wetenschap met bedrijfsleven, amateurs met professionals, lokaal met (inter)nationaal en jong talent met gevestigde namen.

Kijk bij eerdere edities om te zien wat voor moois we de afgelopen jaren hebben neergezet!