De Grote Oversteek

Al woon je nog zo dicht bij elkaar in de smalle straatjes van Betondorp, van een echte ontmoeting is het soms nog nooit gekomen…

In elk van de vijf straten die op het centrale plein, de Brink, uitkomt, gaan overburen elkaar echt ontmoeten. Want wie woont daar nu eigenlijk? Wat is zijn of haar verhaal? Samen met hen en drie fotografen ontwikkelde audiovisueel kunstenaar en community-arts professional Yarre Stooker een fotoproject waarbij we vanaf de straat een onalledaags kijkje in elkaars huiskamers krijgen en de buren elkaar letterlijk midden op straat ontmoeten.

In De Grote Oversteek staan fotografie en het stimuleren van ontmoetingen centraal. Naast kennismaking (en verdieping) met het medium fotografie zijn ontmoetingen tussen buurtbewoners van groot belang. Bewoners worden gestimuleerd om na te denken over zichzelf en hoe zij in hun buurt wonen, leven en met elkaar omgaan. Hierdoor wordt zelfreflectie gestimuleerd en kijken bewoners met andere ogen naar hun leefomgeving. Doordat buurtbewoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen en samenwerken wordt tevens het onderlinge begrip versterkt.

Jan Theun van Rees
Ruimte, we zijn er immer door omgeven. Jan Theun van Rees is er altijd mee bezig. Hij speelt met het gegeven dat een foto van een ruimte de ervaring van ruimte ook kan verstoren. Voor De Grote Oversteek heeft hij vanaf de straat bij mensen naar binnen gefotografeerd (altijd met toestemming). Deze foto heeft hij bij de overburen in het raam gehangen. Op de foto lijkt het alsof de straat weg is en de huizen tegen elkaar staan. Men kijkt dus direct bij elkaar naar binnen. Dichter bij elkaar kun je niet raken. Je moet er niet aan denken dat het echt is, maar op de foto ziet het er eigenlijk best gezellig uit.

Fiona Whelan, beeldend kunstenaar
In haar recente werk ontwikkelt de van oorsprong Ierse Fiona Whelan manieren om het lichamelijk bewustzijn te versterken. Zij gebruikt hierbij vaak simpele technologische middelen. Ze heeft als doel om de deelnemers aan haar project het werken met gewone dingen en hulpmiddelen (inclusief vormen van taal) intensiever te laten ervaren.

Voor dit project arrangeerde Fiona Whelan ontmoetingen tussen twee buren die elkaar niet goed kennen. Zij vraagt hen om samen een eenvoudige huishoudelijke taak te verrichten, terwijl één van hun zintuigen (horen of zien) geblokkeerd is. Het samen uitvoeren van de huishoudelijke taak zonder te kunnen zien of horen geeft de ontmoeting een onverwachte en verrassende kwaliteit, en het ontbreken van één zintuig verhoogt de tactiele ervaring van de ontmoeting.

Barbara Schutte
Barbara is sinds een jaar of vijf intensief aan het fotograferen en volgt sinds twee jaar een opleiding aan de fotoschool Statief in Utrecht. Het maken van vensterportretten is een eigen project, voortgekomen uit nieuwsgierigheid. Wie zijn die mensen die dit in hun vensterbank neerzetten? Wat laat iemand zien aan de buitenwereld? Wat zegt het over iemand? Kan je via de vensterbank een persoonlijk portret maken? Barbara: “In dit project komt mijn interesse in de mens en het zoeken naar het unieke in de mens samen met mijn passie voor fotografie.”

Yarre Stooker
Beeldend kunstenaar Yarre Stooker volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in ’s-Hertogenbosch. Sindsdien werkt hij als autonoom kunstenaar voornamelijk met video/projectie, foto en performance. Daarnaast maakt hij moderne toverlantaarnvoorstellingen en installaties, en produceert hij met enige regelmaat participatieprojecten, o.a. met zelfbedachte sporten zoals het ‘Lijnvoetbal’ en het ‘Wingstyle voetbal’. Zijn werk is vaak interactief, laagdrempelig en doorspekt met humor en draait altijd om de mens, beweging en de omgeving. Naast zijn autonome kunstenaarschap werkte Yarre (vanaf 1997) ook regelmatig als curator en creatief producent (onder meer bij kunstenaarscollectief Skybox, met Walter van Broekhuizen, Siree van der Velden, toverlantaarncollectief Diascoop en het Weesperzijde Filmfestival) en als kunstdocent (AHK). Hij woont en werkt al jaren in Amsterdam-Oost.

Yarre: “Samen met de organisatie van het Rode Loper Festival ben ik dit project gestart in Betondorp vanwege de prachtige fotogenieke architectuur en de symmetrie in het dorp. Uit onze analyse van de buurt bleek dat in het intieme Betondorp er nog redelijk wat buren zijn die elkaar niet kennen. Mede door de kloof tussen jong en oud en tussen huurders en kopers. Ik zag gelijk voor me hoe ik de ontmoetingen wilde laten plaatsvinden, waarbij de symmetrie en de architectuur in de foto’s intact blijven en een versterkend effect in het beeld hebben.”

De Grote Oversteek werd op 23 april 2016 om 17:30 onthuld door Yarre Stooker op de Brink in Betondorp, in het kader van het Rode Loper Festival. De tentoonstelling zal nog tot eind juni te zien zijn.