Stichting De Rode Loper

Stichting De Rode Loper
Postbus 94649
1090 GP Amsterdam
KvK Amsterdam, 34228375

Doelstellingen:
– Het verbeteren en verlevendigen van het leefklimaat in het stadsdeel Oost en daarbuiten via kunst en cultuur;
– Het versterken van de samenhang tussen de verschillende bevolkingsgroepen;
– Het verbeteren van de kwaliteit van de culturele infrastructuur;
– Het stimuleren van het aanbod van kunst en cultuur;
– Het herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk maken van het aanbod van kunst en cultuur voor een divers publiek.

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:
– Het organiseren van een cultureel weekend, in de vorm van een festival: het Rode Loper Festival;
– Het bevorderen van de samenwerking met en tussen de diverse kunst- en cultuurinstellingen, organisaties, bewonersgroepen en kunstenaars.

Samenstelling bestuur:
Ellis van der Meulen (voorzitter)
Ellis is freelance trainer/dagvoorzitter, gespreksleider/moderator Coalitie Erbij, Eigen Kracht, coördinator en gespreksleider bij Aan Tafel (Women Inc). Daarvoor was Ellis politiek actief als raadslid en bestuurslid PvdA en werkzaam op het terrein van Wonen en Welzijn.

Nick Schipper (penningmeester)
Nick is makelaar/taxateur in Amsterdam en omgeving en verricht bouwkundige keuringen van woningen bij oplevering (nieuwbouw) of aankoop (bestaande woningen). Voorts is hij lid van de Ondernemingsraad van DHL Parcel Nederland en kaderlid van de vakbond FNV Transport.

Marco Cops (algemeen bestuurslid en lid van de programmaraad)
Marco is kunstenaar, eigenaar van WISEGUYS Urban Art Projects en voormalig adviseur van de Rijksacademie.